Flexsell business school – Företags & individanpassade sälj & motivations utbildningar

Med över 30 års sälj & motivations utbildningserfarenhet kan vi bidra till många ”Aha ” upplevelser.

namnl+Âst-36

https://www.flexsell.se/wp-content/uploads/2012/03/Flex_utbildn_folder_2013.pdf

Folder för nedladdning och utskrift: Flex_utbildn_folder_2013

Alltid små utbildningsgrupper med max 8 deltagare.
– Strategi och teknik i förhandling och försäljning.

– Planering och målinriktad fokusering på ditt yrke som säljare . (Även riktad till den nya ”färska ”  målmedvetna säljaren som vill lyckas )

– Etablerad säljare – utvecklingsprogram.(För dig som behöver en ”Kick ” .)

– Förening- klubb försäljning  (För klubbmedlemmar som säljer sponsor reklam.)

– Butiksäljare utbildning .

– Uppsökande säljare utbildning.

Flex_utbildn_folder_2013

Kontakta oss för att diskutera ett skräddarsytt utbildningsprogram för dig på   utveckling@flexsell.se .

Eller kontakta oss på  huvudkontoret . tel  växel    010 -45 00 300

Alternativt besök sidan ”kontakta oss ” för valfritt kontakt-alternativ.