Beskrivning

Propplösare Gel

Sjunker genom stående vatten.

Bruksanvisning
Häll ¹⁄³ flaska i avloppet. Låt verka i minst 30 min. Vid totalstopp låt verka över natten. Skölj sedan med varmt vatten tills det rinner normalt. OBS! Om vattenlåsen måste öppnas bör detta ske med största försiktighet. Om arbetet överlåtes på annan person, skall denna informeras om att produkten är frätande. Vid rensning av golvbrunnar bör lösningen ej stiga över kanten. Vattenlås, avloppsrör, plaströr och septitankar angrips inte. Rostiga avloppsrör bör inte behandlas.

Avlutning:
Propplösare Gel kan också användas till avlutning av trä. Pensla på Propplösare Gel, vänta tills färgen ”reser sig”, skrapa rent och skölj med vatten. Efter skölj med ättiksvatten för att neutralisera eventuella lutrester. Flaskan kan återvinnas. Kastas i behållare märkt ”hård plast”. Tillslut flaskan ordentligt efter användning. Kontrollera att flaskan är helt tom och ren innan innan den kastas eller lämnas till återvinning.

Propplösare Gel

Löser stopp långt ned i avloppet

Artikelnr: F213397 Kategori: Etiketter: ,

Kontakta oss

smt2 home iconKONTAKT
smt1 email iconINFO@FLEXSELL.SE
smt2 phone android icon010-45 00 300

Nyhetsbrev

Välkommen att anmäla dig till vårt nyhetsbrev