Beskrivning

Propplösare Pulver

Desinficerar och motverkar dålig lukt.

Bruksanvisning
Avlägsna synligt kvarvarande vatten. Häll små doser Propplösare i avloppet, växelvis med varmt vatten. Se till att allt pulver kommer ned i avloppet. Låt produkten verka i några minuter. Skölj därefter med kokhett vatten. Vid behov upprepa behandlingen tills vattnet rinner igenom normalt. OBS! Om vattenlåsen måste öppnas bör detta ske med största försiktighet. Om arbetet överlåtes på annan person, skall denna informeras om frätrisken. Vid rensning av golvbrunnar bör lösningen ej stiga över kanten. Rostiga avloppsrör bör inte behandlas. Flaskan kan återvinnas. Kastas i behållare märkt ”hård plast”. Tillslut flaskan ordentligt efter användning. Kontrollera att flaskan är helt tom innan den kastas eller lämnas till återvinning. För din säkerhet: Vid kontakt med vatten uppstår värme- och gasutveckling. Sörj för god ventilation och undvik att inandas gasen. Öppen eldslåga eller rökning i närheten är förenat.

Propplösare Pulver

Löser fett, hår och dyl i avloppet

Artikelnr: F200348 Kategori: Etiketter: ,

Kontakta oss

smt2 home iconKONTAKT
smt1 email iconINFO@FLEXSELL.SE
smt2 phone android icon010-45 00 300

Nyhetsbrev

Välkommen att anmäla dig till vårt nyhetsbrev