Beskrivning

Betonglagning

Betonglagning är ett lösningsmedelsfritt tvåkomponent epoxispackel.
Spacklet ( A ) är från början flytande men efter sammanblandning med härdaren ( B ), bildas ett mycket tixotropt spackel.

Användningsområden:

Betonglagning har inga tendenser att rinna eller "säcka" varför tjocka lagningar och spacklingar kan utföras t.o.m. i tak. Vidhäftningen är mycket hög till de flesta material med undantag för mjukplaster.

Betonglagning är mycket lätt spacklat och används oftast för reparationer av betongkonstruktioner, spricktätning, plåtskador, plastbåtar och liknande.
Då Betonglagning har en förmåga att fästa sig fast till olika material, lämpar det sig även till fastsättning av olika föremål mot betong, som t.ex. träreglar, karmar, kakel, injekteringsnipplar och maskinstativ.

Andra användningsområden är utspackling av golv, limning av brunnar på broar och fastgjutning av bultar i betong eller berg.

Förarbeten:

Ytor som skall spacklas, skall vara väl rengjorda från olja, fett, cementhud, paraffin och släppmedel etc.

Utförande:

Betonglagning bör inte skrapspacklas vid låg temperatur och hög luftfuktighet på grund av risken för genomkarbonatisering. Betonglagning skall inte behandlas vidare utan att först spackelytan slipas.

Tekniska data:
Bas: Spackel (A)
Härdare: Härdare (B)

Blandningsförhållande:

Bas – Härdare: 100 – 15 viktdelar
Densitet: 1680 kg/m3 Viskositet:
Tixotrop
Potlife 100g 20°C: 30 min
Tryckhållfasthet: 54 MPa
Draghållfasthet: 14 MPa

Vattenabsorption:

24 tim 100°C: 3 %
TG: 54°C
Lägsta härdningstemp: +4°C
Kulör: Betonggrå
Satsstorlek: 2,3 kg,
Verktyg rengörs i aceton.

Kemikaliebeständighet:

Bedömning enligt:
Rekommenderas inte -
Fungerar kortvarigt +
Inga problem ++

Bensin ++
Etanol, 50 % ++
Motorolja ++
Natriumhydroxid, 10 % ++
Vatten ++
Saltsyra, 10 % +

Betonglagning

Rengöringsmedel

Artikelnr: F205H207 Kategori: Etiketter: , , ,

Kontakta oss

smt2 home iconKONTAKT
smt1 email iconINFO@FLEXSELL.SE
smt2 phone android icon010-45 00 300

Nyhetsbrev

Välkommen att anmäla dig till vårt nyhetsbrev

Senast visade