Bio produkter

Bakterier är alltid närvarande i våra avlopp och septiska tankar.

Utan vår produkt sker en viss biologisk nedbrytning av det organiska avfallet i avloppsvattnet. Men det är ytterst sällan att de bakterier som råkar finnas på platsen är de bäst lämpade.

Vi kan styra den mikrobiologiska nedbrytningen i ett avlopp genom tillsats av bättre lämpade bakteriestammar för att ge optimal nedbrytning, som rensar och bryter ner BOD, COD samt tar bort dålig lukt.

Våra väl utvalda bakteriestammar i sporform är mer motståndskraftiga i olika miljöer.

Flexsell erbjuder en klass1 bakterier som har marknadens snabbaste etableringstid.

Sporerna vaknar & aktiveras på några minuter om miljön är gynnsam. Är miljön ogynnsam finns lösningen tillgänglig tills miljön förändras till mer gynnsam och då frigör bakterierna EGET enzym som hjälper till att bryta ner olika organiska ämnen.

Våra klass 1 Bakterier producerar ett brett spektrum av enzymer som bryter ner bl.a.

– Peptidbindningen mellan aminosyrorna i proteinerna
– Spjälkning av fett
– Urea till ammoniak och koldioxid
– Estrar till syra och alkohol
– Stärkelse och protein
– Stärkelse och minskar dess viskositet
– Cellulosa

Så bakterierna lättare kan konsumera avfallet. Restprodukten blir koldioxid & vatten.

Flexsells Bio Flex program finns i olika former för att vara lätta att dosera till olika områden.

Flytande, block, pulver, i portionsförpackade påsar för enkel och situationsanpassad behandling av alla avlopp och fastighetsbestånd.

För mer information om Flexsells Bio Flex program kontakta vår bioteknik & miljöavdelning.

info@flexsell.se
010 45 00 300