Beskrivning

Fasadtvätt BCS +

Användningsområde:
Kan användas på alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Fasadtvätt BCS + kan användas på både målade och obehandlade material trä.

Arbetsbeskrivning:
Fasadtvätt BCS + är ett effektivt medel mot alger och lav på alla ytor utomhus t.ex. tak, fasader och markytor. På väderutsatta ytor såsom tak och markytor försvinner i de flesta fall påväxten utan att ytan bearbetas, alger är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år. På fasader krävs oftast en tvätt för att rester av påväxten ska försvinna helt. Låt Fasadtvätt BCS + verka i minst ett dygn om ytorna ska tvättas

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning
Dosering: 1:15
pH: Ca 6-9
Förbrukning: Ca 0,3 liter/ m²
ADR: UN 1760 FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Kvartär alkylammoniumklorid), 8, II, (E) Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Storlek: 5L (Finns tillgänglig i 25L)

Fasadtvätt BCS +

Alg- och mögeltvätt

Artikelnr: F178006-005 Kategori: Etiketter: , , ,

Kontakta oss

smt2 home iconKONTAKT
smt1 email iconINFO@FLEXSELL.SE
smt2 phone android icon010-45 00 300

Nyhetsbrev

Välkommen att anmäla dig till vårt nyhetsbrev

Senast visade