Beskrivning

FOG 20kg

En pulverprodukt som innehåller tillämpningsspecifika Bacillus och enzymer för nedbrytning av FOG i fettavskiljare och -uppsamlare. Lämplig för organiskt rika avloppsvatten som köksavfall, kommunalt avfall, mejerioch slakteriavfall. Bakterierna har olika lipas-, esterasoch biosurfaktantfunktioner som gör FOG-avlagringar mer biotillgängliga och bryter ner dem till mer lättsmälta komponenter.

- Problem med FOG-avlagringar i fettavskiljare, uppsamlare, våtbrunnar och lyftschakt.
- COD-bidrag från FOG i avloppsvatten.
- Kommunala och industriella reningsverk.
- Fettavskiljare och -uppsamlare.
- Lämplig för avloppsvatten som innehåller mycket organiskt material.

Se produktblad för mer information

FOG 20kg

Se produktblad för mer information

file pdf icon Produktblad

Artikelnr: Flexfog Kategori: Etiketter: , ,

Kontakta oss

smt2 home iconKONTAKT
smt1 email iconINFO@FLEXSELL.SE
smt2 phone android icon010-45 00 300

Nyhetsbrev

Välkommen att anmäla dig till vårt nyhetsbrev

Senast visade