Beskrivning

Evogen Odour Neutralizer 750ml

Bakteriekoncentrat som kombinerar unik Eco-benign® kemi och applikationsspecifika bakterier för att erbjuda en beprövad, innovativ och effektiv långsiktig strategi för luktkontroll. Evogen Odour Neutralizers avancerade Eco-benign®-egenskaper visar sig omedelbart ta bort dåliga lukter samtidigt som den ger ett långvarigt rengöringsresultat.

- Tvättrum
- Bussbolag
- Soputrymmen
- Omedelbar sanering
- Mattor och tyg vård
- Fordonsinredningar
- Avfallshanteringsområden
- Djurburar, kattlådor, hundgårdar, m.m.
- Jordbruksproduktionsanläggningar
- Storskaliga applikationer (deponier)
- Effektiv mot dålig lukt tex gammal mat, fisk, cigarettrök m.m.
- Eliminerar ammoniak

Fördelar med Evogen Odour Neutralizer:
- Överlägsen formula med fokus på fullständig lukteliminering.
- Unik eco-benign® teknik som binder och fångar lukt omedelbart.
- Optimerat proprietär bakteriekonsortium försämrar ett bredare spektrum av underlag: biologisk verkan avlägsnar lukt vid källan.
- Lätt biologiskt nedbrytbara eko-benign® komponenter med låg toxicitet för att minimera miljöpåverkan.
- Modern bakteriekompatibel kemi för maximal produktprestanda.
- Mycket effektiv formulering: produkt effektiv mot ett brett spektrum av lukt, effektiviteten har visat sig genom omfattande fältförsök.
- Lång lagringstid för produkten - efter leverans och efter utspädning.
- Tillverkad i enlighet med erkända internationella standarder, ISO 9001 och ISO 14001.

Storlek:
750ml

Relaterade produkter:

Evogen Odour Neutralizer 5L

Evogen Odour Neutralizer 5L

Evogen Odour Neutralizer 750ml

Luktsanering

Kontakta oss

smt2 home iconKONTAKT
smt1 email iconINFO@FLEXSELL.SE
smt2 phone android icon010-45 00 300

Nyhetsbrev

Välkommen att anmäla dig till vårt nyhetsbrev